<delect id="5d8g8"></delect>

   | 会员登陆

   九正建材网

   订阅信息 您所在的位置:报价中心 > 价格资讯 > 钢材 > 重庆建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)
   我有新闻发布文字大小 【

   重庆建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)

   来源:九正建材网 发布日期:2017-08-31 09:49:53 查看?#38382;?strong class="red" id="infoHitsId">
   品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨)
   高线 Ф6.5-10 HPB300 达钢 4270
   高线 Ф6.5-10 HPB300 威钢 4270
   高线 Ф6.5-10 HPB300 重钢 4270
   高线 Ф6.5-10 HPB300 冷钢 4250
   高线 Ф6.5-10 HPB300 萍钢 4250
   高线 Ф6.5-10 HPB300 山西建邦 4250
   高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 4250
   高线 Ф6.5-10 HPB300 成实 4250
   高线 Ф6.5-10 HPB300 长峰 4250
   高线 Ф6.5 HPB300 山西立恒 4210
   高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 4160
   高线 Ф6.5-10 HPB300 徐州华宏 4160
   高线 Ф6.5-10 HPB300 武钢汉钢 4160
   高线 Ф6.5 HPB300 海鑫 4240
   高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 4190
   螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 4420
   螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽富鑫 4410
   螺纹钢 Ф10 HRB400 贵航特钢桂鑫 4410
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4370
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 威钢 4360
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 重钢 4360
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 冷钢 4350
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 长峰 4350
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 4350
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 4280
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 4280
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 隆鑫新梅鹿 4270
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州华宏 4280
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 4350
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 萍钢 4350
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 达钢 4190
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 威钢 4180
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 重钢 4180
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冷钢 4170
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 4170
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 长峰 4170
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武钢汉钢 4170
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 隆鑫新梅鹿 4150
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 4160
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 4160
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 大冶华鑫 4150
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州华宏 4160
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 4170
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 萍钢 4170
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 4340
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 威钢 4330
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 冷钢 4320
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 长峰 4320
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 4320
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 4300
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 4300
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 徐州华宏 4300
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 4320
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 萍钢 4320
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 4450
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4430
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4400
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4390
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4390
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 四川德胜 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重庆永航 4310
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏雨花 4380
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 泸州江阳 4390
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4310
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4310
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 徐州华宏 4310
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 武钢汉钢 4390
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 川中 4300
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 敬业 4390
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北群力 4300
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 4380
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 4220
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 威钢 4210
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重钢 4210
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 萍钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 四川德胜 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 海鑫 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重庆永航 4190
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 长峰 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 成实 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 益鑫 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 武钢汉钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 泸州江阳 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4190
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 4190
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州华宏 4190
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 川中 4180
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 敬业 4200
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 湖北群力 4180
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 4200
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4370
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4360
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4360
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 敬业 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢汉钢 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏雨花 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4330
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4330
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 徐州华宏 4330
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 4350
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4350
   螺纹钢 Ф12-14 HRB500 达钢 4570
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500 达钢 4400
   螺纹钢 Ф28-32 HRB500 达钢 4550
   螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4670
   螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 山西建邦 4640
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 达钢 4500
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 威钢 4490
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 山西建邦 4470
   螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4650
   螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 山西建邦 4620
   盘螺 Ф6 HRB400 达钢 4480
   盘螺 Ф8-10 HRB400 达钢 4280
   盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 4450
   盘螺 Ф8-10 HRB400 萍钢 4250
   盘螺 Ф12 HRB400 萍钢 4460
   盘螺 Ф6-10 HRB400 成实 4240
   盘螺 Ф6-10 HRB400 徐州华宏 4230
   盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏雨花 4230
   盘螺 Ф8-10 HRB400 鄂钢 4240
   盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4490
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4290
   盘螺 Ф6-10 HRB400E 重钢 4290
   盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 4460
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4260
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4260
   盘螺 Ф6-10 HRB400E 长峰 4260
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4260
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4240
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏雨花 4240
   盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4440
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4230
   盘螺 Ф6 HRB400E 金盛兰金罡 4430
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 金盛兰金罡 4230
   盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4420
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4220
   盘螺 Ф12 HRB400E 山西立恒 4370
   盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4460
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4260
   盘螺 Ф12 HRB400E 萍钢 4410
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4250

   温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)    

   分享到:
   • 24小时热点
   关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
   九正建材网 版权所有©2000-2019      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196
   52开奖网北京赛车pk10开奖直播
   <delect id="5d8g8"></delect>

    <delect id="5d8g8"></delect>