<delect id="5d8g8"></delect>

   | 会员登陆

   九正建材网

   订阅信息 您所在的位置:报价中心 > 价格资讯 > 钢材 > 杭州建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)
   我有新闻发布文字大小 【

   杭州建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)

   来源:九正建材网 发布日期:2017-08-31 09:15:53 查看?#38382;?strong class="red" id="infoHitsId">
   品名 规格(mm)   HPB235 材质 产地 价格(元/吨)
   高线 Φ6.5-10   HPB235 HPB235 中天 4470
   高线 Φ6.5-10   HPB235 HPB235 迁安九江 4240
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB235 申特 4460
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB235 江苏镔鑫 4290
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB235 亚新 4320
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB235 徐州华宏 4280
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB235 临钢三德 4270
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 永钢 4520
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 中天 4480
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 新兴铸管 4470
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 三钢闽光 4460
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 迁安九江 4290
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 申特 4460
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 富钢 4460
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 江苏镔鑫 4350
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 亚新 4370
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 徐州华宏 4320
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 临钢三德 4320
   高线 Ф8-10   HPB235 HPB300 新三洲 4340
   高线 Ф6.5-10   HPB235 Q195 山西中阳 4330
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 江苏胜丰 4320
   高线 Ф6.5-10   HPB235 HPB300 萍钢 4450
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 沙钢 4240
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 永钢 4240
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 中天 4240
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 杭钢古剑 4240
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 申特 4230
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 马长江 4230
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 西城 4220
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 今胜中杭 4220
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 长达 4220
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 新三洲 4210
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 富钢 4220
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 江苏鸿泰 4190
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 安徽富鑫 4190
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 江苏鑫林 4180
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 江苏振达 4160
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 安徽鸿泰 4150
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 南通正大 4140
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 江苏富港 4150
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 溧阳三元 4130
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 联?#20301;?#28023; 4180
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 新梅鹿 4160
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400 浙江华宏 4210
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 沙钢 4140
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 永钢 4140
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 中天 4140
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 杭钢古剑 4140
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 新兴铸管 4120
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 马长江 4120
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 申特 4120
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 西城 4110
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 今胜中杭 4100
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 长达 4110
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 新三洲 4100
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 西王钢铁 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 富钢 4100
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 江苏正祥 4020
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 徐钢东南 4080
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 江苏鸿泰 4080
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 安徽鸿泰 4050
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 安徽富鑫 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 江苏镔鑫 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 新光明 4040
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 浙江万泰 4050
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 江苏鑫林 4080
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 新梅鹿 4050
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 安徽贵航 4040
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 连云港兴鑫 4060
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 徐州华宏 4060
   螺纹钢 Φ12-14   HPB235 HRB400 江苏富港 4060
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 浙江桐乡 4090
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 南通正大 4040
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 浙江胜达 4050
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 昌鑫 4040
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 杭州青钢 4020
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 溧阳三元 4040
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 武钢汉钢 4110
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 浙江宇星 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 贵航特钢桂鑫 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 联?#20301;?#28023; 4080
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 浙江华宏 4100
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 河北敬业 4100
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 徐州东亚 4070
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400 萍钢 4110
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 沙钢 4010
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 永钢 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 中天 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 杭钢古剑 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 马长江 3990
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 申特 4000
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 新兴铸管 4000
   螺纹钢 Φ16-20   HPB235 HRB400 西城 3980
   螺纹钢 Φ22-25   HPB235 HRB400 西城 4010
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 今胜中杭 3980
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 西王钢铁 3960
   螺纹钢 Ф16-20   HPB235 HRB400 长达 3980
   螺纹钢 Ф22-25   HPB235 HRB400 长达 4010
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 新三洲 3980
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 富钢 3980
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 徐钢东南 3950
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 江苏鸿泰 3960
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 安徽鸿泰 3910
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 安徽富鑫 3960
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 江苏镔鑫 3960
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 新光明 3920
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 江苏如皋 3910
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 浙江万泰 3930
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 扬州华航 3910
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 江苏鑫林 3920
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 新梅鹿 3920
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 安徽贵航 3890
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 江苏正祥 3910
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 连云港兴鑫 3930
   螺纹钢 Φ16-25   HPB235 HRB400 江苏振达 3910
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 丹阳龙江 3910
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 徐州华宏 3930
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 徐州东亚 3930
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 联?#20301;?#28023; 3950
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 临钢三德 3900
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 贵航特钢桂鑫 3930
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 浙江桐乡 3970
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 南通东日 3930
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 浙江华宏 3980
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 日钢 3960
   螺纹钢 Ф16-20   HPB235 HRB400 武钢汉钢 3980
   螺纹钢 Ф22-25   HPB235 HRB400 武钢汉钢 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 四平红嘴 3940
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 杭州长富 3940
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 涟钢振兴 3960
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 河北敬业 3960
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400 萍钢 3980
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 沙钢 4140
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 永钢 4140
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 中天 4140
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 杭钢古剑 4140
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 新兴铸管 4130
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 马长江 4130
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 西城 4110
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 申特 4130
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 长达 4110
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 江苏鸿泰 4070
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 富钢 4100
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 武钢汉钢 4100
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 安徽富鑫 4080
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 江苏镔鑫 4080
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 连云港兴鑫 4040
   螺纹钢 Ф36   HPB235 HRB400 中天 4440
   螺纹钢 Ф36-40   HPB235 HRB400 申特 4430
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 贵航特钢桂鑫 4050
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 联?#20301;?#28023; 4060
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 徐州华宏 4040
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 徐州东亚 4050
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 河北敬业 4060
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400 萍钢 4110
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 沙钢 4350
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 永钢 4350
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 中天 4350
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 杭钢古剑 4350
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 马长江 4330
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 西城 4310
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 今胜中杭 4300
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 申特 4340
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 富钢 4300
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 江苏鸿泰 4270
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 联?#20301;?#28023; 4260
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 长达 4300
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 冷钢 4290
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 浙江华宏 4290
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4290
   螺纹钢 Ф10   HPB235 HRB400E 新三洲 4290
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 沙钢 4230
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 中天 4230
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 杭钢古剑 4230
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 新兴铸管 4220
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 马长江 4210
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 西城 4200
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 今胜中杭 4190
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 富钢 4190
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 冷钢 4200
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 安徽富鑫 4170
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 江苏镔鑫 4170
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 江苏鸿泰 4170
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 连云港兴鑫 4150
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 徐州华宏 4140
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 申特 4210
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4130
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 联?#20301;?#28023; 4160
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4200
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 长达 4200
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 浙江华宏 4180
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4200
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 河北敬业 4180
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 新三洲 4190
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 徐州东亚 4150
   螺纹钢 Ф12-14   HPB235 HRB400E 萍钢 4200
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 沙钢 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 永钢 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 中天 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 杭钢古剑 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 新兴铸管 4050
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 马长江 4040
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 徐钢东南 4000
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 西城 4030
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 今胜中杭 4020
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 徐州华宏 3990
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 徐州东亚 3980
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 长达 4030
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 冷钢 4030
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 临钢三德 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 江苏鸿泰 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 连云港兴鑫 4000
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 申特 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 新三洲 4020
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 富钢 4020
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 安徽富鑫 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 江苏镔鑫 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 江苏雨花 3980
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 浙江华宏 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 联?#20301;?#28023; 4000
   螺纹钢 Ф16-20   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4030
   螺纹钢 Ф22-25   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4060
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4020
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 河北敬业 4010
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB400E 萍钢 4030
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 中天 4240
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 杭钢古剑 4240
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 新兴铸管 4220
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 马长江 4220
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 西城 4180
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 申特 4220
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 富钢 4180
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 安徽富鑫 4160
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4130
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 江苏鸿泰 4160
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 联?#20301;?#28023; 4160
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4190
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 长达 4190
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 冷钢 4190
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4190
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 徐州华宏 4120
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 连云港兴鑫 4130
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 新三洲 4180
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 江苏镔鑫 4150
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 徐州东亚 4140
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 河北敬业 4150
   螺纹钢 Ф28-32   HPB235 HRB400E 萍钢 4180
   螺纹钢 Ф36   HPB235 HRB400E 中天 4480
   螺纹钢 Ф36-40   HPB235 HRB400E 申特 4470
   螺纹钢 Ф36-40   HPB235 HRB400E 冷钢 4400
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB500E 冷钢 4370
   螺纹钢 Ф16-25   HPB235 HRB500E 三钢闽光 4350
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 沙钢 4760
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 中天 4740
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 新兴铸管 4720
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 马长江 4740
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 亚新 4630
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 徐州华宏 4600
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 临钢三德 4620
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 江苏胜丰 4620
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 萍钢 4700
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400 安钢信阳 4620
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 沙钢 4510
   盘螺 Φ8-10   HPB235 HRB400 永钢 4510
   盘螺 Φ8-10   HPB235 HRB400 萍钢 4450
   盘螺 Φ8-10   HPB235 HRB400 中天 4490
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 杭钢古剑 4490
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 马长江 4490
   盘螺 Φ8-10   HPB235 HRB400 西城 4490
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 新兴铸管 4470
   盘螺 Φ8-10   HPB235 HRB400 富钢 4470
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 申特 4480
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 长达 4490
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 江苏镔鑫 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 江苏胜丰 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 新三洲 4400
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 亚新 4400
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 江苏鑫典 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 安徽鸿泰 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 徐州华宏 4370
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 苏钢中亚 4370
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 联?#20301;?#28023; 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 临钢三德 4390
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400 安钢信阳 4370
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400 亚新 4450
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400 江苏胜丰 4440
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400 安钢信阳 4440
   盘螺 Ф14   HPB235 HRB400 亚新 4580
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4770
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400E 亚新 4660
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400E 江苏胜丰 4650
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4660
   盘螺 Ф6   HPB235 HRB400E 安钢信阳 4650
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 沙钢 4540
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 中天 4520
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 杭钢古剑 4520
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 新兴铸管 4500
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 申特 4510
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 马长江 4520
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 三钢闽光 4520
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 徐州华宏 4400
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 福建福华 4400
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 亚新 4430
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 江苏胜丰 4430
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 新三洲 4430
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4430
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 江苏镔鑫 4420
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 联?#20301;?#28023; 4420
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 萍钢 4480
   盘螺 Ф8-10   HPB235 HRB400E 安钢信阳 4420
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400E 亚新 4480
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400E 江苏胜丰 4470
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400E 武钢汉钢 4480
   盘螺 Ф12   HPB235 HRB400E 安钢信阳 4470
   盘螺 Ф14   HPB235 HRB400E 亚新 4610
   圆钢 Φ10   HPB235 HPB300 富钢 4370
   圆钢 Φ10-12   HPB235 HPB300 冠富 4290
   圆钢 Φ10-12   HPB235 HPB300 山雁 4320
   圆钢 Ф12   HPB235 HPB235 永钢 4440
   圆钢 Φ16-25   HPB235 HPB235 新兴铸管 4270
   圆钢 Φ16-25   HPB235 HPB300 三钢闽光 4290
   圆钢 Φ12-14   HPB235 HPB300 富钢 4370
   圆钢 Φ16-25   HPB235 HPB300 富钢 4300
   圆钢 Φ18-25   HPB235 HPB235 永钢 4320

   温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)    
    

   分享?#21073;?/span>
   • 24小时热点
   关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
   九正建材网 版权所有©2000-2019      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196
   52开奖网北京赛车pk10开奖直播
   <delect id="5d8g8"></delect>

    <delect id="5d8g8"></delect>