<delect id="5d8g8"></delect>

   | 会员登陆

   九正建材网

   订阅信息 您所在的位置:报价中心 > 价格资讯 > 钢材 > 深圳建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)
   我有新闻发布文字大小 【

   深圳建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)

   来源:九正建材网 发布日期:2017-08-31 09:14:11 查看?#38382;?strong class="red" id="infoHitsId">
   品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨)
   高线 Ф6.5 HPB300 珠海粤钢 4720
   高线 Ф8-10 HPB300 珠海粤钢 4690
   高线 Ф6.5-10 HPB300 桂万钢 4650
   高线 Ф6.5 HPB300 韶钢 4780
   高线 Ф8-10 HPB300 韶钢 4750
   高线 Ф6.5 HPB300 广钢 4720
   高线 Ф8-10 HPB300 广钢 4690
   高线 Ф8-10 HPB300 友钢 4590
   高线 Ф8-10 HPB300 江苏镔鑫 4560
   高线 Ф8-10 HPB300 桂鑫 4600
   高线 Ф8-10 HPB300 河钢承钢 4640
   高线 Ф8-10 HPB300 华美 4630
   高线 Ф6.5 HPB300 湘钢 4720
   高线 Ф8-10 HPB300 湘钢 4690
   螺纹钢 Ф10 HRB400 桂鑫 4640
   螺纹钢 Ф10 HRB400 友钢 4530
   螺纹钢 Ф10 HRB400 华美 4900
   螺纹钢 Ф10 HRB400 大明钢铁 4530
   螺纹钢 Ф12 HRB400 韶钢 4840
   螺纹钢 Ф14 HRB400 韶钢 4810
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 桂鑫 4610
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 粤北钢铁 4530
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 友钢 4520
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 德润 4520
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 华美 4770
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400 大明钢铁 4520
   螺纹钢 Ф16 HRB400 桂鑫 4560
   螺纹钢 Ф16 HRB400 韶钢 4730
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400 韶钢 4680
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400 桂鑫 4480
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 友钢 4510
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 粤北钢铁 4460
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 广东大兴 4460
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 德润 4450
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 华美 4650
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 琦丰达 4470
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 粤韶 4450
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400 大明钢铁 4470
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 韶钢 4790
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 桂鑫 4550
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 粤北钢铁 4500
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 友钢 4510
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 德润 4480
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400 华美 4720
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400 韶钢 4840
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 珠海粤钢 4980
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 华美 4910
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 桂鑫 4700
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 友钢 4600
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4840
   螺纹钢 Ф10 HRB400E 大明钢铁 4580
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 韶钢 4840
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 珠海粤钢 4840
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 河钢承钢 4760
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 4700
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 湘钢 4830
   螺纹钢 Ф12 HRB400E 冷钢 4720
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 韶钢 4810
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 珠海粤钢 4760
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 河钢承钢 4660
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 4670
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 湘钢 4750
   螺纹钢 Ф14 HRB400E 冷钢 4710
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 华美 4800
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 粤北钢铁 4550
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 桂万钢 4670
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 广钢 4760
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 琦丰达 4590
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东海特钢 4530
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 桂鑫 4680
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 友钢 4580
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏镔鑫 4520
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 德润 4550
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 大明钢铁 4550
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 杰钢 4530
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 4750
   螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达味马鞍 4520
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 桂鑫 4630
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 韶钢 4730
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 华美 4700
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 珠海粤钢 4710
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢承钢 4620
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 广钢 4660
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 湘钢 4700
   螺纹钢 Ф16 HRB400E 冷钢 4670
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 韶钢 4680
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 珠海粤钢 4650
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 桂鑫 4530
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 华美 4660
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 友钢 4530
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 粤北钢铁 4480
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 桂万钢 4520
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 广钢 4630
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 琦丰达 4510
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 东海特钢 4460
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏镔鑫 4460
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 德润 4480
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 冷钢 4620
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 三钢闽光 4580
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 大明钢铁 4480
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 杰钢 4480
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 4550
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达味马鞍 4480
   螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 粤东 4480
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 河钢承钢 4610
   螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 湘钢 4650
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 华美 4740
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂鑫 4600
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂万钢 4560
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 珠海粤钢 4750
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 广钢 4710
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东海特钢 4500
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 友钢 4540
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏镔鑫 4480
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 德润 4530
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4710
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 4680
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 韶钢 4790
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 杰钢 4520
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 4680
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 河钢承钢 4680
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 粤东 4530
   螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 湘钢 4750
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 华美 4920
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 桂鑫 4650
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4790
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 三钢闽光 4790
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 韶钢 4860
   螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 中天 4840
   螺纹钢 Ф12 HRB500E 河钢承钢 4830
   螺纹钢 Ф14 HRB500E 河钢承钢 4790
   螺纹钢 Ф16 HRB500E 河钢承钢 4770
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 冷钢 4770
   螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 三钢闽光 4730
   螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 河钢承钢 4750
   螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 河钢承钢 4880
   盘螺 Ф6 HRB400 桂万钢 4690
   盘螺 Ф6 HRB400 韶钢 4940
   盘螺 Ф8-10 HRB400 桂万钢 4590
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 珠海粤钢 4760
   盘螺 Ф8-10 HRB400 韶钢 4890
   盘螺 Ф8-10 HRB400 东海特钢 4600
   盘螺 Ф8-10 HRB400 友钢 4650
   盘螺 Ф6 HRB400 桂鑫 4880
   盘螺 Ф8-10 HRB400 桂鑫 4680
   盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 4580
   盘螺 Ф6 HRB400E 桂鑫 4870
   盘螺 Ф6 HRB400E 韶钢 4940
   盘螺 Ф6 HRB400E 广钢 4920
   盘螺 Ф6 HRB400E 桂万钢 4720
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 广钢 4810
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 桂鑫 4670
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4600
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 韶钢 4890
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 华美 4830
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 河钢承钢 4710
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 桂万钢 4640
   盘螺 Ф8-10 HRB400E 湘钢 4780
    

   温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)    
    

   分享到:
   • 24小时热点
   关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
   九正建材网 版权所有©2000-2019      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196
   52开奖网北京赛车pk10开奖直播
   <delect id="5d8g8"></delect>

    <delect id="5d8g8"></delect>